نرم افزار آزمون روانشناسی Neo

2 سفارش
#
instock
70,000 تومان

توضیحات

تست پنج عاملی بزرگ شخصیت(NEO)

هدف عمده آزمون نئو بررسی ویژگی های سالم شخصیت می باشد این آزمون بر خلاف آزمون هایی که بر آسیب شناسی شخصیت تکیه دارند (مانند MMPI) به ارزیابی ویژگی های بهنجار شخصیت می پردازد. زیر بنای نظری آزمون NEO نظریه ی پنج عاملی شخصیت است که به پنج عامل بزرگ نیز معروف می باشد . این نظریه در اواخر دهه ۸۰ میلادی توسط دو دانشمند به نام های کاستا و مک کری ارائه شد و تاکنون چند بار مورد ارزیابی قرار گرفته است . پنج عامل اصلی یا بزرگ شخصیت عبارتند از :
۱- عصبیت( N) یا بی ثباتی هیجانی
۲- برونگرایی (E)
۳- باز بودن به تجربه (O )
۴- توافق (A)
۵- وجدان گرایی ( C )

محتوای آزمون :

الف : پنج عامل اصلی : این آزمون دارای ۵ عامل اصلی و هر عامل دارای ۶ مقیاس می باشد .
۱- شاخص عصبیت یا رنجوری ( N)
شاخص رنجوری در بر گیرنده عناصری از آسیب پذیری یا ناخوش احوالی روان شناختی است از آنجا که هیجان مخرب در سازگاری فرد و محیط تاثیر دارند ، در زن و مردی که نمره های بالا بگیرند ، احتمال بیشتری وجود دارد که دارای باور های غیر منطقی باشند، و قدرت کمتری در کنترل تکانه ها داشته باشند . و درجه انطباق پذیری ضعیف تری با دیگران و شرایط فشار روانی را نشان دهند.
۲. برون گرایی (Extraversion )اقرادی که در این مقیاش نمره بالایی می گیرند اجتماعی، قاطع، فعال، حراف، اهل گفتگو و دوستدار دیگران هستند. به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها علاقه داشته و هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند. بازاریاب های موفق نمونه ای از این افراد هستند.
۳. باز بودن (Openness to experience )افرادی که نمره بالا در این شاخص دارند انسانهایی هستند که در باروری تجربه های درونی و دنیای پبرامون کنجکاو بوده و زندگی سرشار از تجربه دارند. این افراد طالب لذت بردن از نظریه های جدید و ارزشهای غیرمتعارف هستند و در مقایسه با افراد بسته احساسات مثبت و منفی فراوانی دارند. این افراد معمولا افراد خلاقی هستند و تفکر واگرا دارند.
۴. توافق (Agreeableness)این شاخص بر گرایشهای ارتباط بین فردی تاکید دارد. فرد موافق نوعدوست است و با دیگران احساس همدردی می کند و مشتاق به کمک به آنان است و اعتقاد دارد که دیگران نیز با او همین رابطه را دارند.
۵. وجدانی بودن (Conscientiousness )دو ویژگی عمده توانایی کنترل تکانه ها و تمابلات و به کارگیری طرح و برنامه در رفتار، برای رسیدن به اهداف مورد بررسی در این شاحص قرار می گیرد. فرد دارای نمره بالا در این شاخص دارای هدف ها و خواسته های قوی و از پیش تعیین شده است. این افراد دقیق، قابل اعتماد و وقت شناس هستند.
از این آزمون به صورت گسترده ای در مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره شغلی و استخدام کارکنان استفاده می شود
این نرم افزار قادر است نتایج آزمون را به صورت یک پروفایل کلی و۱۰ پروفایل دو بعدی ارائه دهد .همچنین تفسیر کاملی از ابعاد و مقیاس هایی که نمراتی با لاتر یا پاییین تر از حد متوسط دریافت نموده اند ارائه می دهد.
برای آشنایی شما نمونه ای از پروفایل ها و تفسیر ارائه می گردد.

تفسیر نیمرخ آزمون NEO

عامل N نمره ۵۰ ( رنجوری )
این افراد از نظر عاطفی با ثبات آرام دارای خلقی یکنواخت و راحت بوده و به آسانی می توانند بدون بر آشفتگی و مشکل رفتاری با موقعیت های بغرنج و فشار روانی روبرو شوند اما افرادی که نمره بسیار کمی می گیرند (۴۲-۱) افرادی انکار کننده هیجانهای بهنجار می باشند و این می تواند خود نا بهنجاری محسوب شود.
عامل N 1 نمره ۶ ( اضطراب )
افرادی راحت و آرام هستند و در مواردی که امور مطابق میل آنها پیش نمی رود مبارزه نمی کنند.
عامل N 3 نمره ۵ ( افسردگی )
به ندرت احساساتی مانند سرخوردگی، نا امیدی، احساس گناه و تنهایی می نمایند اما ضرورتا افراد سرزنده و سر خوشی هم نمی باشند.
عامل N 4 نمره ۱۰ ( احساس تقصیر )
در موقعیت های اجتماعی مانند سخنرانی در جمع بر آشفته و مضطرب نیستند.
عامل N 5 نمره ۱۰ ( تکانشوری )
این افراد میتوانند در برابر هوس هایی مانند غذا ومالکیت مقاومت کنند و ظرفیت تحمل بالایی دارند .
عامل N 6 نمره ۵ ( آسیب پذیری از استرس )
این افراد می توانند در موقعیت های استرس زا سازگار شوند و خود را کنترل نمایند.

عامل E نمره ۱۶۵ ( برونگرایی )
برونگراها افرادی اجتماعی هستند و علاوه بر اینکه دوستدار دیگران هستند متمایل به شرکت در اجتماعات و مهمانی ها می باشند در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند و تحرک و هیجان را دوست دارند و علاقمند به توسعه شغل و کسب و کار خود هستند.
عامل E 1 نمره ۳۱ ( صمیمیت )
این مقیاس بیشترین ارتباط را با کیفیت رابطه ی بین فردی دارد این افراد صادقانه دیگران را دوست دارند و به آسانی با دیگران مراوده و رفاقت برقرار می سازند.
عامل E 3 نمره ۲۸ ( قاطعیت )
مسلط با تحکم و از نظر اجتماعی پیشرو و پیشگام به شمار می آیند بدون تردید حرف می زنند و در گروه نقش رهبر را بر عهده می گیرند.
عامل E 4 نمره ۳۱ ( فعالیت )
دارای آهنگ سریع در حرکت ها هستند و پر انرژی و همیشه مشغول فعالیت می باشند و زندگی پر تحرکی دارند.
عامل E 5 نمره ۲۳ ( هیجان خواهی )
مشتاق و حریص برای هیجان و تحریک هستند و رنگ های روشن و محیط های شلوغ را دوست دارند.
عامل E 6 نمره ۳۲ ( عواطف مثبت )
به راحتی و فراوانی می خندند و دارای روحیه ای شاد و خوشبین هستند.

عامل O نمره ۹۶ ( تجربه گرایی )
در رفتار متعارف و در ظاهر محافظه کار به نظر می رسند آنها موضوع های رایج را بهتر از موارد نادر می پسندند و پاسخ های هیجانی آنها نسبتا آرام و نهفته است. دیدگاههای محدودتر و گستره ی علایق محدودتری دارند.
عامل O 1 نمره ۱۱ ( تخیل )
دارای افکار عادی تری هستند و ترجیح می دهند که ذهنیت خود را تحت کنترل داشته و روی وظایف و کارهای خود تمرکز کنند.
عامل O 2 نمره ۱۷ ( زیبایی شناسی )
این افراد به هنر و زیبایی بی علاقه اند.
عامل O 3 نمره ۲۱ ( احساسات )
دارای قدرت خوبی برای درک عواطف وهیجان های شخصی بوده و بیشتر از دیگران دارای تجربه های عمیق تر و حالات هیجانی متمایز تفکیک شده هستند و شادی و غم آنها برجسته تر از دیگران است.
عامل O 4 نمره ۱۹ ( علائق )
رویارویی با پدیده های جدید و رفتن به محلهای جدید و خوردن غذاهای جدید و متنوع را به موارد شناخته شده ترجیح می دهند و در خلال زمان ممکن است دارای مشغولیت های متنوعی باشند .
عامل O 5 نمره ۱۵ ( نظرات )
کنجکاوی های محدود دارند و چنانچه هوش بالایی داشته باشند توجه بالایی به موضوعات خاص دارند .
عامل O 6 نمره ۱۳ ( ارزش ها )
عموما در برابر منابع قدرت و عادات و رسوم اجتماعی گذشته از گرایش حزبی و سیاسی محافظه کار هستند.

عامل A نمره ۹۶ ( توافق پذیری )
این افراد احتمالا خود محورهستند وبه قصد ونیت دیگران مظنون می باشند وبیشتر اهل رقابت هستند. نمره ی پایین دراین عامل معمولا با اختلال شخصیت خود شیفته ، ضد اجتماعی و پارانوئید همراه است.
عامل A 1 نمره ۲۳ ( اعتماد )
تصور آنها این است که که دیگران قابل اعتمادند و حسن نیت دارند.
عامل A 2 نمره ۱۱ ( سادگی )
مایلند که دیگران را با تملق و چاپلوسی، حیله یا فریب دست بیندازند و معتقدند این ها لازمه زندگی اجتماعی است. این افراد از حقیقت طفره رفته و در نشان دادن احساسات درونی خود مقاومت می کنند.
عامل A 4 نمره ۱۲ ( تبعیت )
پرخاشگربوده و رقابت با دیگران را برهمکاری و رفاقت ترجیح می دهند و درنشان دادن خشم خود درموقع ضروری تردید ندارند.
عامل A 5 نمره ۱۰ ( تواضع )
براین باورند که ازبسیاری افراد برترند و از خود راضی یا متکبربه نظر می رسند .

عامل C نمره ۱۴۷ ( وجدان گرایی )
این افراد دقیق ، وسواسی ، وقت شناس و قابل اعتماد هستند و در کنترل تکانه ها توانایی لازم را دارند همچنین می توانند جهت رسیدن به اهداف مورد نظر طرح و برنامه داشته باشند.
عامل C 1 نمره ۲۵ ( شایستگی )
( این احساس را دارند که برای رویارویی با مسائل زندگی آمادگی کافی را دارند و می توانند با توانایی ها و تدبیر خود برمحیط تاثیر بگذارند ( عزت نفس بالایی دارند.
عامل C 3 نمره ۲۶ ( وظیفه شناسی )
به شدت به اصول اخلاقی خود پایبندند و در حدی افراطی به تعهدات اخلاقی خود عمل می کنند.
عامل C 4 نمره ۳۱ ( تلاش برای موفقیت )
دارای سطح توقعات بالا هستند و تلاش زیادی برای تحقق این سطح ازخود نشان می دهند و اهداف مشخصی درزندگی دارند. دارندگان نمرات بسیاربالا برای هدف خود سرمایه گذاری کرده و احتمالا معتاد به کارشناخته می شوند.
عامل C 5 نمره ۲۴ ( نظم درونی )
می توانند خود را وادارکنند تا کاری راکه شروع کرده اند را به پایان برسانند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نرم افزار آزمون روانشناسی Neo”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب

بالا